Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan van Bedrijventerrein ’t Koeland is een onderdeel van het bestemmingsplan van de kern Wesepe. Deze is op 2 juli 2007 gewijzigd vastgesteld en op 5 februari 2008 gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Overijssel. Per 11 april 2008 is het plan onherroepelijk geworden. Directe aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan was de aanleg van de provinciale rondweg aan de westzijde van het dorp en de aangelegen bedrijventerreinen ter hoogte van de zuidelijke rotonde (Korenmolen) en de noordelijke rotonde (’t Koeland).

Kijk ook op:
- www.olst-wijhe.nl/wonen/ruimtelijke-plannen/bestemmingsplannen/bestemmingsplan-wesepe
- www.ruimtelijkeplannen.nl


De Kavels

In de hieronder vermelde bijlagen Bestemmingsplan Wesepe zijn de (bouw- en gebruiks)mogelijkheden en -eisen weergegeven. Bedrijven m.b.t. categorie B zijn van toepassing voor kavels 1, 2 en 3. Op kavel 4 is deels categorie B , C en D van toepassing. In ‘Bestemmingsplan – voorschriften bijlage’ zijn de type bedrijven weergegeven.


Bestemmingsplan en kaarten:

Downloads:Het koeland

Bedrijventerrein Het Koeland is vernoemd naar de ter plaatste oude veldkavel ’t Koeland (bron: Veldnamen in Olst, d.d. 1990).

Vanaf de Raalterweg in Wesepe wordt Het Koeland tegenover het tankstation ontsloten.

Meer info

DISCLAIMER

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Prijzen, oppervlaktes alsmede alle andere informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.